پرسش و پاسخ

شیرهای یکطرفه فقط در حالت عمودی یا افقی قابل نصب می باشد.

شیرها به طور عمومی و بر اساس شرایط مشخص دارای 2 سال گارانتی می باشند.

شیرهای کشویی برای فاضلاب های غیر خورنده با میزان روغن کم و ماده جامد Dry matter) کمتر از 10 درصد) قابل استفاده است.

مقدار گشتاور مورد نیاز برای آببند شدن شیر در حالت کاملا بسته می باشد.

مقدار  گشتاور مورد نیاز برای تغییر حالت شیر از کاملا بسته به کاملا باز است و عموما گشتاور کمتر از  30 n/m  برای آن مقدار مناسبی می باشد.

بله گیربکس شیرهای پروانه ای در صورت درخواست مشتری با میکروسوییچ حدی ارایه میگردد.

شیرهای دو روزنه علاوه بر تزریق و تخلیه هوا در آبگیری و آبدهی به خط لوله، حبابهای هوا را نیز تخلیه  می نمایند.

شیر پروانه ای فقط برای قطع و وصل جریان سیال مناسب بوده و نباید برای تنظیم جریان مورد استفاده قرار گیرد.