شير پروانه‌ای

-----------------------------------

كاربرد:

شيرهای پروانه‌ای فلنج‌دار جهت قطع و وصل جريان سيال استفاده می‌گردند. از اين نوع شيرآلات هرگز نبايد برای كنترل دبی استفاده شود، بدين ترتيب كه در هنگام استفاده از اين نوع شيرآلات در خطوط می‌بايست ديسك به صورت كامل باز و يا كامل بسته باشد و در غير اين حالات امكان وارد شدن صدمه به شير وجود دارد.

 

-----------------------------------

پوشش‌های محافظت از خوردگی:
 
1 - رنگ اپوكسی پودری
2 - رنگ اپوكسی مايع
3 - پوشش داخلی لعابی بر اساس سفارش مشتری
 
-----------------------------------
انواع گيربكس‌ها:
 
1 - گيربكس مهره متحرك با فلكه يا عملگر برقی

2 - گيربكس حلزونی با فلكه يا عملگر برقی

 

-----------------------------------

گستره توليد و محدوده کاربرد:
 
قطر اسمي: 2000 ~ 150 DN
فشار اسمی: PN 6, 10, 16, 25
گستره دمای مجاز: 10- تا 65+ درجه سانتيگراد
سیال قابل استفاده: آب
 

-----------------------------------

شير پروانه اي | لوله و ماشين سازي ايران

-----------------------------------
استانداردهاي توليد:
 
DIN EN 593: استاندارد شير آلات صنعتی ـ شيرآلات پروانه‌اي
DIN EN 558-1: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ ابعاد وجه تا وجه فلنج‌ها
DIN EN 1092-2: استاندارد فلنج‌ها و اتصالات مربوطه ـ فلنج‌های مدور برای شيرآلات، لوله‌ها و اتصالات چدنی
DIN 3476: استاندارد پوشش‌دهی شيرآلات و اتصالات با رنگ اپوكسی پودری و يا مايع
ISO 5208: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ تست تحت فشار برای شيرآلات
ISO 5211: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ اتصال عملگر در شيرهاي داراي گردش ديسك
DIN EN 1563: استاندارد ريخته‌گری ـ چدن گرافيت كروی
DIN EN 1561: استاندارد ريخته‌گری ـ چدن خاكستري
ISIRI 4841: استاندارد ملی شیرهای پروانه‌اي
 
-----------------------------------
دريافت انيميشن معرفی محصول
 

دانلود کاتالوگ و راهنماي حمل، نصب و نگهداري