شير هوا

-----------------------------------

كاربرد:

هوای محبوس در لوله های آبرسانی باعث ايجاد اختلالاتی همچون تغييرات فشار و دبی، تراكم هوا در لوله و كاهش سطح مقطع عبور جريان و در نتيجه افت فشار می گردد.
برای جلوگيری از بروز اين اختلالات كه ممكن است باعث آسيب ديدن خط لوله نيز شود شيرهای هوا مورد استفاده قرار می گيرد.

 

-----------------------------------
شيرهای هواي تك محفظه تك روزنه (روزنه بزرگ):
 
وظيفه اين نوع شير تخليه و تزريق حجم زياد هوا در هنگام آبدهی و تخليه خط لوله می باشد.
 
-----------------------------------
شيرهای هواي تك محفظه دو روزنه:
 
شير هوای دو روزنه با تعبيه يك شير هوای يك اينچ روی هر سايزی از شير هوای تك روزنه ساخته می شود.
اين نوع شير علاوه بر تخليه يا تزريق هوا در هنگام آبگيری، وظيفه تخليه حباب‌های ايجاد شده در خط لوله هنگام كاركرد عادی را نيز انجام می‌دهد.
 
-----------------------------------
گستره توليد و محدوده كاربرد:
 

قطر اسمي: 200 ~ ("1) 25 DN

فشار اسمی: PN 10, 16, 25

گستره دمای مجاز: 10- تا 65+ درجه سانتيگراد

سیال قابل استفاده: آب

 
-----------------------------------
استانداردهاي توليد:
 
DIN EN 1092-2: استاندارد فلنج ها و اتصالات مربوطه ـ فلنج های مدور برای شيرآلات، لوله ها و اتصالات چدنی
DIN 3476: استاندارد پوشش  دهی شيرآلات و اتصالات با رنگ اپوكسی پودری یا مايع
ISO 5208: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ تست تحت فشار برای شيرآلات
 

شير هوا | لوله و ماشين سازي ايران

-----------------------------------

 

 دانلود کاتالوگ و راهنماي حمل، نصب و نگهداري