دفتر مركزی

آدرس:

 

 

دفتر مركزي | لوله و ماشين سازي ايران

  تهران-بزرگراه آيت اله سعيدی-كيلومتر10-ايستگاه چهاردانگه
تلفن:
  دفتر مركزی:51093 فروش: 4-51092510
 نمابر:
   دفتر مركزی: 55242968   فروش: 55246196
 سامانه پيام كوتاه:

  3000253060

 sales@lmico.net